Domů    Napsat mail    Mapa stránek

 Svoz velkoobjemového odpadu

 Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne 7.září 2019 v čase od 9:15 do 10:15 hodin provede firma Marius Pedersen v naši obci mobilní svoz nebezpečných odpadů.

Stanoviště: naproti obecnímu úřadu

Vybírané nebezpečné odpady: oleje, tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašťovací prostředky, staré léky, pesticidy, akumulátory

Další odpady, ketré od Vás odebereme: pneumatiky /osobní/, monočlánky, elektropřístroje, ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory, zářivky, výbojky

Elektropřístroje budou odebírány na zpětný odběr, proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

Odpady nenechávejte na stanovišti bez dozoru a vyčkejte příjezdu svozové firmy.

 

 Pozvánka na mistroství ČR v kubbu

Kubb Klub Jaroměř zve příznivce a hráče skandinávské hry kubb na mistrovství České Republiky, které se bude konat v Novém Plese na fotbalovém hřišti u sokolovny ve dnech 30.8 - 31.8. 2019

 

Mistrovství České Republiky bude rozdělené do dvou dnů.

 

V pátek 30.8. 2019 budou vůbec poprvé v historii soutěžit české týmy o korunu v kategorii šestic . Začátek turnaje je stanoven na 18. hodinu večerní, kdy se celý turnaj odehraje pod umělým osvětlením.

 

V sobotu 31.8. 2019 se uskuteční již tradiční 12. mistrovství České Republiky v kategorii trojic. Začátek turnaje je stanoven na 9. hodinu ranní.

 

Důležité upozornění: Účast na obou turnajích je volná, není třeba se kvalifikovat.

 

Bohaté občerstvení zajištěno. S sebou pohodovou náladu, která k tomuto sportu patří a snad se letos dočkáme i Novopleského týmu.

 

Za Kubb Klub Jaroměř - Forst Petr. Pro více informací tel.číslo 739 109 790.

Obecní knihovna - oznámení

Ve dnech 12.8 a 19.8. 2019 bude obecní knihovna uzavřena.

 

 Upozornění na uzavření železničního přejezdu "velké závory"

Ve dnech od 24. července 2019 do 14. prosince 2019 proběhnou nepřetržité výluky vlakových spojení ze všech směrů z důvodu přestavby železniční stanice Jaroměř.
 

Vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Předpokládá se, že od 22. října 2019 již budou moci zajíždět vlaky od Hradce Králové do Jaroměře, ostatní směry budou uzavřeny.

V této době bude také probíhat oprava železničního přejezdu „Velké závory“ do Josefova.
V době od 25. července 2019 do 4. srpna 2019 bude železniční přejezd uzavřený částečně. Provoz bude v době od 06.00 hod. do 18.00 hod. řízen kyvadlově pověřenými osobami a mimo tuto dobu bude provoz pouze usměrněn dopravním značením.

V době od 5. srpna 2019 do 25. srpna 2019 bude železniční přejezd průjezdný bez omezení.

Úplné uzavření železničního přejezdu se plánuje od 26. srpna 2019 do 4. října 2019. V této době bude doprava vedena objízdnými trasami:

  • z Josefova směrem na Rasošky a Černožice, zpět do Jaroměře
  • z Jaroměře směrem na Rychnovek a zpět do Josefova

Dojde ke zjednosměrnění provozu z centra Jaroměře na Josefov a to od tunýlku, ulicí Ruskou na Josefov.
Jedná se o předběžnou informaci, v průběhu stavby může dojít k odchylkám v termínech i případných omezeních.
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu stavbou a sledujte  přechodné dopravní značení.

Sběr použitého kuchyňského oleje

Na sběrném místě za požární zbrojnicí je nově umístěna nádoba na sběr použitých kuchyňských olejů. Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET nádoby a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou zajišťuje firma Černohlávek oil.

 


 Občanská poradna v Jaroměři

Sběr bioodpadu

Sběrné místo bioodpadu se nachází za čalounictvím, kde je umístěn kontejner na bioodpad. Kontejner bude zpřístupněn každé pondělí od 17:00 do 19:00 hod.

Co je to bioodpad? Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad.

Mezi bioodpad patří:

Kompostovatelný odpad z údržby zeleně (posečená tráva a listí, dřevní štěpka z větví stromů, odpady ze záhonů, drobné větve do tloušťky 0,5 cm a délky 20 cm, drcené větve, kůra, hobliny a piliny, hlína z květináčů).

Mezi biodpad nepatří:

Objemný rostlinný odpad (pařezy, kmeny, velké větve a ostnaté keře), odpad ze zametání, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, zbytky jídel a další biologicky nerozložitelné odpady.

 

 Poplatky ze psů 2019

Obec Nový Ples vybírá ve smyslu ustanovení § 2 zákona č,. 565/1990., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů místní poplatek ze psů.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Sazba poplatku činí ročně: a) za prvního psa 100 Kč, 

 b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  120 Kč

Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření nejpozději do 15. března každého roku.Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 15 dnů od splnění oznamovací povinnosti. 

Poplatek je možné uhradit na obecním úřadě během úředních hodin každé pondělí od 17:00 do 19:30 hodin

 

 

 Svoz odpadů 2019

Kalendář svozu odpadů je oproti roku 2018 beze změn.

První odvoz odpadu v prvním týdnu roku bude posunut o jeden den a proběhne v sobotu dne 5.1.2019.
Další svozy budou již dle kalendáře v odkazu zde:

Pytlový svoz plastového odpadu:

28. leden, 25. únor, 25. březen, 22. duben, 20. květen, 17. červen, 15. červenec, 12. srpen, 9. září,        7. říjen, 4. listopad, 2. prosinec, 30. prosinec

 Změny na odboru dopravy - úseku řidičských průkazů

S účinnosti od 1.7.2018 dochází ke změně na úseku vydávání řidičských průkazů (ŘP).

O vydání ŘP si budou moci řidiči požádat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností v celé České republice.
K žádosti se již nebudou dokládat fotografie.

Dojde ke změně výše správních poplatků:

  • při udělení řidičského oprávnění (ŘO), rozšíření ŘO nebo při změně údajů se bude nově platit částka 200,- Kč
  • při vydání ŘP do 5 pracovních dnů (blesk) bude poplatek 700,- Kč
  • při vydání mezinárodního řidičského průkazu se výše poplatku nemění a činí 50,- Kč

Pokud se nový ŘP vydává z důvodu konce jeho platnosti, je tato výměna i nadále zdarma.
Nově se již na ŘP nebude uvádět adresa trvalého bydliště.

 Poplatky a nové smlouvy za hrobová místa 2018

Od ledna 2018 jsou uzavírány nové smlouvy za nájem hrobového místa.        K uzavření nové smlouvy se dostavte na Obecní úřad v Novém Plese během úředních hodin každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod. Nové smlouvy jsou uzavírány na dobu 10. let (do 31.12.2027)

Cena za  nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:

 a) pro jednohrob 3 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 930,- Kč za jednohrob a období pronájmu.

 

b) pro dvojhrob 6 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 1 860,- Kč za dvojhrob a období pronájmu.

 

c) pro hrobku 8 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

 

   Cena celkem 2 480,- Kč za hrobku a období pronájmu. 

 

 Trvalý pobyt na místě ohlašovny

Informace pro občany, kteří mají pobyt na místě ohlašovny zde.

Sezonní sběr bioodpadu

Sběr bioodpadu
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad.
Mezi bioodpad patří:
Kompostovatelný odpad z údržby zeleně ( posečená tráva a listí, dřevní štěpka z větví stromů, odpady ze záhonů, drobné větve do tloušťky  0,5 cm a délky 20 cm, drcené větve, kůra, hobliny a piliny, hlína z květináčů ).
Mezi bioodpad nepatří:
Objemný rostlinný odpad (pařezy , kmeny, velké větve a ostnaté keře), odpad ze zametání, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat,  zbytky jídel a další biologicky nerozložitelné odpady.
Bioodpad je možné uložit do kontejneru umístěného za budovou čalounictví od dubna do konce října každé pondělí od 17 do 19 hodin, nebo dle dohody na tel. 724 180 090.
Informace o likvidaci větví získáte na obecním úřadě

 

 Svoz plastů v roce 2019

 

Kalendář svozu plastů 2019
28. leden       20. květen        12.srpna        2. prosinec    
25. únor 17. červen 9. září  30. prosinec
25. březen 15. červenec 7. říjen  
22. duben 12. srpen 4. listopad  

                                                                                                              

 

 

Kontejner na textil a obuv

K hasičské zbrojnici v obci byl umístěn kontejner na sběr oděvu, obuvi a textilu. Hlavním cílem je ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu.

 

Do kontejneru patří: Veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.

 

Do kontejneru nepatří: Mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek.


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |