Domů    Napsat mail    Mapa stránek

Obnovení spojů veřejné autobusové dopravy od 18.11.2020

V souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR, díky kterému dojde od středy 18. 11. 2020 k návratu žáků prvních a druhých ročníků do základních škol v celé České Republice, dochází v Královéhradeckém kraji od středy 18. 11. 2020 k obnovení všech spojů veřejné autobusové dopravy.

S ohledem na skutečnost, že i nadále bude probíhat výuka na středních a vysokých školách distančním způsobem, zůstávají prozatím v platnosti současná omezení v železniční dopravě.

Jízdní řády autobusové a železniční dopravy (včetně aktuálního dopravní spojení) pro Vámi zvolené časové období, naleznete na www.idos.cz. Pro další dotazy je občanům k dispozici infolinka IDS IREDO na telefonním čísle 491 580 333.

Omezení sociálních kontaktů

Dotazník pro občany

Skupina MAS připravuje novou rozvojovou Strategii našeho území Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují. K tomu, aby byla správně zacílena a zohledňovala skutečné potřeby našich obyvatel, připravili krátký dotazník.


Velmi bychom ocenili Vaši spolupráci a podporu, protože jinak se názorů obyvatel regionu nedobereme. I pro Vás to mohou být cenná data. Jeho vyplnění zabere maximálně 10 minut.
Dotazník bude otevřený cca 14 dní.

 

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEZVLTK_Su33F-fk84jK1F2Ivua32ycnPVayQ0HbgRbvzPYw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

 

Zveřejněno 27.10.2020

 Koronavirus důležité informace a odkazy

Ministerstvo zdravotnictví spouští nové webové stránky ke koronaviru, odkaz zde:

Další informace ke koronaviru:

Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje

Státní zdravotní ústav

Královehradecký kraj

 Užitečné rady týkající se nákazy koronavirem

 

 Sociální služby

Vážení spoluobčané,

Sociální služby představují významnou oporu pro občany v nepříznivých situacích, kteří si sami nemohou z různých důvodů pomoci, ať již z důvodu stáří, zdravotních komplikací, nebo krizové životní situace. Zastupitelstvo obce se usneslo na veřejném zasedání v prosinci 2019 podpořit financování terénních sociálních služeb v naší obci, a to formou spoluúčastí na nákladech při zajištění sociálních služeb našim občanům. Terénní sociální služby bude pro občany Nového Plesu zajišťovat Pečovatelská služba z Jaroměře a Obecný zájem z.ú. ze Smiřic. Občan má tedy možnost výběru rozsahu poskytovaných služeb a také to, jakou pečovatelskou službu si zvolí. Tyto služby jsou poskytovány lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby. Služby jsou poskytovány za úhradu dle platného ceníku a mohou se u jednotlivých pečovatelských služeb mírně lišit. Proto doporučujeme si tyto ceny před objednáním ověřit přímo u pečovatelské služby. Finanční spoluúčast obce bude ve výši 140 Kč/hod (Obecný Zájem z.ú.) a 150 Kč/hod (Pečovatelská služba Jaroměř). Pro více informací se lze obrátit přímo na vybranou pečovatelskou službu, nebo na obecní úřad během úředních hodin (každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod).

 

Pevně věříme, že těmito kroky zabezpečíme dostupnost sociálních služeb ke zkvalitnění života všem potřebným v naší obci.

Zastupitelé obce Nový Ples

www.psjaromer.cz

www.pssmirice.cz

Parkování na chodnících - chodník není parkoviště

 

Žádáme občany, aby neparkovali své automobily na chodnících. Chodníky byly zbudovány za účelem, aby sloužily chodcům a nikoliv, aby na nich parkovala auta. Tato situace často stěžuje užívání chodníku ze strany chodců, osob tlačící kočárek, popř. osob pohybujících se na invalidním vozíku. Parkováním na chodníku dochází k porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích a majitel vozidla se vystavuje postihu. Chtěli bychom tedy apelovat na všechny řidiče, kteří v naší obci žijí, nebo tudy jen projíždí, aby se nad svým jednáním zamysleli a byli alespoň trochu ohleduplní a svá vozidla parkovali na místech k tomu určených nebo na svých pozemcích a ne na chodnících.

 

 Svozový kalendář 2020 - plasty

 

Pytlový svoz plastů 2020
27.1. 18.5. 7.9. 28.12.
24.2. 15.6. 5.10.  
23.3. 13.7. 2.11  
20.4. 10.8. 30.11  

 

Sběr použitého kuchyňského oleje

Na sběrném místě za požární zbrojnicí je nově umístěna nádoba na sběr použitých kuchyňských olejů. Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET nádoby a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou zajišťuje firma Černohlávek oil.

 

Jak správně třídit odpad

 Občanská poradna v Jaroměři

Sběr bioodpadu

Sběrné místo bioodpadu se nachází za čalounictvím, kde je umístěn kontejner na bioodpad. Kontejner bude zpřístupněn každé pondělí od 17:00 do 19:00 hod.

Co je to bioodpad? Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad.

Mezi bioodpad patří:

Kompostovatelný odpad z údržby zeleně (posečená tráva a listí, dřevní štěpka z větví stromů, odpady ze záhonů, drobné větve do tloušťky 0,5 cm a délky 20 cm, drcené větve, kůra, hobliny a piliny, hlína z květináčů).

Mezi biodpad nepatří:

Objemný rostlinný odpad (pařezy, kmeny, velké větve a ostnaté keře), odpad ze zametání, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, zbytky jídel a další biologicky nerozložitelné odpady.

 

 Trvalý pobyt na místě ohlašovny

Informace pro občany, kteří mají pobyt na místě ohlašovny zde.

Kontejner na textil a obuv

K hasičské zbrojnici v obci byl umístěn kontejner na sběr oděvu, obuvi a textilu. Hlavním cílem je ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu.

 

Do kontejneru patří: Veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.

 

Do kontejneru nepatří: Mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek.


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |