Domů    Napsat mail    Mapa stránek

 Prodej kuřic

Firma Svoboda-Havel  Mírovka bude prodávat ve čtvrtek 16. září 2021 v 9:20 hodin u obecního úřadu

nosné kuřice, stáří 19.-21. týdnů, cena 195 až 205,- Kč/ kus, barva červená a černá 

Objednání je možné na  tel. 777 98 99 78 nebo emailem drubezarna.mirovka@seznam.cz 

                                                                      

 Očkovací centrum Jaroměř

 

 Poplatky ze psů 2021

Poplatky ze psů na rok 2021 se platí ze psů starších 3. měsíců ve výši 100 Kč (za každého dalšího psa 120 Kč)

Poplatky lze zaplatit na Obecním úřadě v Novém Plese, nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet obce Nový Ples číslo 13226551/0100,  jako variabilní číslo uvádějte číslo popisné a do zprávy pro příjemce pes 2021 + jméno plátce.

Svoz odpadů v roce 2021

 Sociální služby

Vážení spoluobčané,

Sociální služby představují významnou oporu pro občany v nepříznivých situacích, kteří si sami nemohou z různých důvodů pomoci, ať již z důvodu stáří, zdravotních komplikací, nebo krizové životní situace. Zastupitelstvo obce se usneslo na veřejném zasedání v prosinci 2019 podpořit financování terénních sociálních služeb v naší obci, a to formou spoluúčastí na nákladech při zajištění sociálních služeb našim občanům. Terénní sociální služby bude pro občany Nového Plesu zajišťovat Pečovatelská služba z Jaroměře a Obecný zájem z.ú. ze Smiřic. Občan má tedy možnost výběru rozsahu poskytovaných služeb a také to, jakou pečovatelskou službu si zvolí. Tyto služby jsou poskytovány lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby. Služby jsou poskytovány za úhradu dle platného ceníku a mohou se u jednotlivých pečovatelských služeb mírně lišit. Proto doporučujeme si tyto ceny před objednáním ověřit přímo u pečovatelské služby. Finanční spoluúčast obce bude ve výši 140 Kč/hod (Obecný Zájem z.ú.) a 150 Kč/hod (Pečovatelská služba Jaroměř). Pro více informací se lze obrátit přímo na vybranou pečovatelskou službu, nebo na obecní úřad během úředních hodin (každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod).

 

Pevně věříme, že těmito kroky zabezpečíme dostupnost sociálních služeb ke zkvalitnění života všem potřebným v naší obci.

Zastupitelé obce Nový Ples

www.psjaromer.cz

www.pssmirice.cz

Parkování na chodnících - chodník není parkoviště

 

Žádáme občany, aby neparkovali své automobily na chodnících. Chodníky byly zbudovány za účelem, aby sloužily chodcům a nikoliv, aby na nich parkovala auta. Tato situace často stěžuje užívání chodníku ze strany chodců, osob tlačící kočárek, popř. osob pohybujících se na invalidním vozíku. Parkováním na chodníku dochází k porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích a majitel vozidla se vystavuje postihu. Chtěli bychom tedy apelovat na všechny řidiče, kteří v naší obci žijí, nebo tudy jen projíždí, aby se nad svým jednáním zamysleli a byli alespoň trochu ohleduplní a svá vozidla parkovali na místech k tomu určených nebo na svých pozemcích a ne na chodnících.

 

 Svozový kalendář 2021 - plasty

Pytlový svoz plastů 2021
29.1. 21.5. 10.9. 31.12.
26.2. 18.6. 8.10.  
26.3. 16.7. 5.11.  
23.4. 13.8. 3.12.  

 

Sběr použitého kuchyňského oleje

Na sběrném místě za požární zbrojnicí je nově umístěna nádoba na sběr použitých kuchyňských olejů. Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET nádoby a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou zajišťuje firma Černohlávek oil.

 

Jak správně třídit odpad

 Občanská poradna v Jaroměři

Sběr bioodpadu

Sběrné místo bioodpadu se nachází za čalounictvím, kde je umístěn kontejner na bioodpad. Kontejner bude zpřístupněn každé pondělí (mimo svátky) od 17:00 do 19:00 hod.

Co je to bioodpad? Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad.

Mezi bioodpad patří:

Kompostovatelný odpad z údržby zeleně (posečená tráva a listí, dřevní štěpka z větví stromů, odpady ze záhonů, drobné větve do tloušťky 0,5 cm a délky 20 cm, drcené větve, kůra, hobliny a piliny, hlína z květináčů).

Mezi biodpad nepatří:

Objemný rostlinný odpad (pařezy, kmeny, velké větve a ostnaté keře), odpad ze zametání, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, zbytky jídel a další biologicky nerozložitelné odpady.

 

 Trvalý pobyt na místě ohlašovny

Informace pro občany, kteří mají pobyt na místě ohlašovny zde.

Kontejner na textil a obuv

K hasičské zbrojnici v obci byl umístěn kontejner na sběr oděvu, obuvi a textilu. Hlavním cílem je ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu.

 

Do kontejneru patří: Veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.

 

Do kontejneru nepatří: Mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek.


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |