Domů    Napsat mail    Mapa stránek

 Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie v odkazu zde:

Prodej kuřic

Firma Svoboda - Lučice, drůbežárna Vadín, Mírovka

Nabízí k prodeji chovné kuřice ve stáří 16. týdnů za cenu 155 Kč/ks. Barva červená a černá

Kdy: sobota 11. dubna 2020 v 8:50 hod u prodejny potravin v Novém Plese

Možno objednat na tel. 569 489 358

Email: svoboda.lucice@seznam.cz

Drůbežárna Mírovka, Svoboda - Havel

bude prodávat v pátek 17. dubna 2020 v 9:20 hod u obecního úřadu chovné kuřice ve stáří 19. - 20. týdnů za cenu 185 - 200 Kč/ks

Druh: ISA BROWN - hnědé, MORAVIA BSL - černé, DEKALB WHITE - bílé

Informace a objednávky na tel. 777 98 99 78

www.drubezarnamirovka.cz          email: drubezarna.mirovka@seznam.cz

Roušky pro občany Nového Plesu

Vážení spoluobčané,

Ve spolupráci s paní Markovou se obci Nový Ples podařilo zajistit dodávku bavlněných roušek pro všechny občany Nového Plesu od firmy z Jablonného. Během pátku 20.3. jsme obdrželi dodávku prvních 100 ks bavlněných roušek, které jsme roznesli přednostně seniorům. Další dodávku roušek jsme roznesli během pondělí 23.3. . Pokud byste roušku neobdrželi během pondělí, ozvěte se na tel. 724 180 090. Před prvním použitím roušku vyvařte, vyperte nebo vyžehlete. Jakmile rouška zvlhne, nejpozději po 2. hodinách nošení, je potřeba ji vyměnit. Po každém nošení (cca 1. den) je roušku třeba vyvařit nebo vyprat.

Bavlněná rouška může zachytit až 80% infekčních částic a lze ji po sterilizaci znovu použít. Sterilizaci provádějte vyvařením minimálně po dobu 5. minut. Po té usušte a přežehlete žehličkou, ideální je parní žehlička. Před manipulací s rouškami je vhodné mít vždy vydenzifikované ruce a snažit se dotýkat pouze okrajů roušky.

Tímto děkuji všem občanům, kteří se zapojili do šití roušek.

"Moje rouška chrání Tebe, Tvoje rouška chrání mě."

 

 Rozhodnutí hejtmana - povinnost nošení roušek

Dle rozhodnutí hejtmana Královehradeckého kraje se od 18.3.2020 a 12. hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu, nařizuje na území Královehradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty) na veřejné prostranství, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, sociálních a zdravotních zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, škol a školských zařízení, pošt a lékáren.

Rozhodnutí ke stažení zde:

Oznámení finančního úřadu 

o omezení provozu finančního úřadu: ke stažení zde

zveřejnění úředních hodin: ke stažení zde

Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.

Infolinka pro územní pracoviště v Náchodě: 491 418 100. 

Na územním pracovišti v Náchodě je v provozu pouze podatelna a to v PO a ST od 8:00 - 11:00 hod.

Na územním pracovišti v Jaroměři je možné v PO a ST v době od 8:00 do 11:00 hod vhodit podání do označené schránky. 

Nouzový stav Obec Nový Ples

Nouzový stav – Obec Nový Ples

 

Na základě usnesení vlády z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru byl vyhlášen nouzový stav, který se dotkne dění v naší obci

 

 

Od 18.3. a 12:00 hod je povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty) na veřejnosti a v obchodě potravin.

Nařizuje se osobám, které pobývaly v rizikových státech, nebo se u nich objevili příznaky nemoci COVID-19, zůstat ve 14. denní karanténě.

Prodejna potravin – funguje prozatím dále.  Ochrana dýchacích cest a desinfekce rukou v prodejně je povinná.

Obecní knihovna – uzavřena (od 13.3. do odvolání)

TJ Sokol – zrušena všechna cvičení dětí a mládeže v místní sokolovně. Termín obnovy cvičení bude oznámen dle vývoje aktuální situace.

Uzavření klubovny u tenisových kurtů (od 14.3. do odvolání)

Autobusová doprava – od 16.3. do odvolání - omezení provozu autobusových linek, provoz v režimu „letních prázdnin.“ www.idos.cz nebo call centrum 491 580 333)

Obecní úřad  -  uzavření pokladny na OÚ - prodlužuje se splatnost faktur za stočné a poplatků ze psů do 20. dubna 2020. Žádáme občany, aby přednostně využili bezhotovostní platby, hotovostní platby a návštěvu OÚ odložili na termín od 11.4.2020.

Omezení úředních hodin: V případě potřeby se obraťte na OÚ nejprve telefonicky na tel. 724 180 090 nebo na email: novy.ples@cbox.cz 

Doporučujeme seniorům starším 70. let po dobu nouzového stavu nevycházet mimo svá obydlí,    s vyjímkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Omezení volného pohybu osob je platné prozatím do 11.4.2020 do 6:00 hod  (www.vlada.cz)

 

 S přáním pevného zdraví, brzkého ukončení a pochopení nastálé situace

  Martin Slezák - starosta

 

 

Omezení provozu autobusových linek od 16. 3. 2020

s platností od 16. 3. 2020 budou veškeré autobusové linky provozovány v režimu "letních prázdnin".

Spojení bude dostupné na www.idos.cz od 13. 3. 2020.

V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333.

Opatření je účinné do odvolání.

Nouzový stav z důvodu výskytu koronaviru

 

Informace o nouzovém stavu a aktuálních nařízeních vlády na webu: www.vlada.cz

 

 Koronavirus důležité informace a odkazy

Ministerstvo zdravotnictví spouští nové webové stránky ke koronaviru, odkaz zde:

Další informace ke koronaviru:

Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje

Státní zdravotní ústav

Královehradecký kraj

Poplatky ze psů na rok 2020

Poplatky ze psů na rok 2020 se platí ze psů starších 3. měsíců ve výši 100 Kč (za každého dalšího psa 120 Kč)

Poplatky lze zaplatit na Obecním úřadě v Novém Plese, nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet obce Nový Ples číslo 13226551/0100,  jako variabilní číslo uvádějte číslo popisné a do zprávy pro příjemce pes 2020 + jméno plátce.

 

 Užitečné rady týkající se nákazy koronavirem

 Sociální služby

Vážení spoluobčané,

Sociální služby představují významnou oporu pro občany v nepříznivých situacích, kteří si sami nemohou z různých důvodů pomoci, ať již z důvodu stáří, zdravotních komplikací, nebo krizové životní situace. Zastupitelstvo obce se usneslo na veřejném zasedání v prosinci 2019 podpořit financování terénních sociálních služeb v naší obci, a to formou spoluúčastí na nákladech při zajištění sociálních služeb našim občanům. Terénní sociální služby bude pro občany Nového Plesu zajišťovat Pečovatelská služba z Jaroměře a Obecný zájem z.ú. ze Smiřic. Občan má tedy možnost výběru rozsahu poskytovaných služeb a také to, jakou pečovatelskou službu si zvolí. Tyto služby jsou poskytovány lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby. Služby jsou poskytovány za úhradu dle platného ceníku a mohou se u jednotlivých pečovatelských služeb mírně lišit. Proto doporučujeme si tyto ceny před objednáním ověřit přímo u pečovatelské služby. Finanční spoluúčast obce bude ve výši 140 Kč/hod (Obecný Zájem z.ú.) a 150 Kč/hod (Pečovatelská služba Jaroměř). Pro více informací se lze obrátit přímo na vybranou pečovatelskou službu, nebo na obecní úřad během úředních hodin (každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod).

 

Pevně věříme, že těmito kroky zabezpečíme dostupnost sociálních služeb ke zkvalitnění života všem potřebným v naší obci.

Zastupitelé obce Nový Ples

www.psjaromer.cz

www.pssmirice.cz

Parkování na chodnících - chodník není parkoviště

 

Žádáme občany, aby neparkovali své automobily na chodnících. Chodníky byly zbudovány za účelem, aby sloužily chodcům a nikoliv, aby na nich parkovala auta. Tato situace často stěžuje užívání chodníku ze strany chodců, osob tlačící kočárek, popř. osob pohybujících se na invalidním vozíku. Parkováním na chodníku dochází k porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích a majitel vozidla se vystavuje postihu. Chtěli bychom tedy apelovat na všechny řidiče, kteří v naší obci žijí, nebo tudy jen projíždí, aby se nad svým jednáním zamysleli a byli alespoň trochu ohleduplní a svá vozidla parkovali na místech k tomu určených nebo na svých pozemcích a ne na chodnících.

 

 Svozový kalendář 2020 - plasty

 

Pytlový svoz plastů 2020
27.1. 18.5. 7.9. 28.12.
24.2. 15.6. 5.10.  
23.3. 13.7. 2.11  
20.4. 10.8. 30.11  

 

 Výsledky tříkrálové sbírky

V Novém Plese se ve dvou pokladničkách vybralo krásných 15 725 Kč. Celkem v Jaroměři a okolí se vybralo 377 725 Kč. Velké díky všem za podporu a pomoc.

 

Informace o přechodu na nový vysílací signál DVB-T2

Sběr použitého kuchyňského oleje

Na sběrném místě za požární zbrojnicí je nově umístěna nádoba na sběr použitých kuchyňských olejů. Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET nádoby a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou zajišťuje firma Černohlávek oil.

 

Jak správně třídit odpad

 Občanská poradna v Jaroměři

Sběr bioodpadu

Sběrné místo bioodpadu se nachází za čalounictvím, kde je umístěn kontejner na bioodpad. Kontejner bude zpřístupněn každé pondělí od 17:00 do 19:00 hod.

Co je to bioodpad? Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad.

Mezi bioodpad patří:

Kompostovatelný odpad z údržby zeleně (posečená tráva a listí, dřevní štěpka z větví stromů, odpady ze záhonů, drobné větve do tloušťky 0,5 cm a délky 20 cm, drcené větve, kůra, hobliny a piliny, hlína z květináčů).

Mezi biodpad nepatří:

Objemný rostlinný odpad (pařezy, kmeny, velké větve a ostnaté keře), odpad ze zametání, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, zbytky jídel a další biologicky nerozložitelné odpady.

 

 Změny na odboru dopravy - úseku řidičských průkazů

S účinnosti od 1.7.2018 dochází ke změně na úseku vydávání řidičských průkazů (ŘP).

O vydání ŘP si budou moci řidiči požádat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností v celé České republice.
K žádosti se již nebudou dokládat fotografie.

Dojde ke změně výše správních poplatků:

  • při udělení řidičského oprávnění (ŘO), rozšíření ŘO nebo při změně údajů se bude nově platit částka 200,- Kč
  • při vydání ŘP do 5 pracovních dnů (blesk) bude poplatek 700,- Kč
  • při vydání mezinárodního řidičského průkazu se výše poplatku nemění a činí 50,- Kč

Pokud se nový ŘP vydává z důvodu konce jeho platnosti, je tato výměna i nadále zdarma.
Nově se již na ŘP nebude uvádět adresa trvalého bydliště.

 Poplatky a nové smlouvy za hrobová místa 2018

Od ledna 2018 jsou uzavírány nové smlouvy za nájem hrobového místa.        K uzavření nové smlouvy se dostavte na Obecní úřad v Novém Plese během úředních hodin každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod. Nové smlouvy jsou uzavírány na dobu 10. let (do 31.12.2027)

Cena za  nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:

 a) pro jednohrob 3 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 930,- Kč za jednohrob a období pronájmu.

 

b) pro dvojhrob 6 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 1 860,- Kč za dvojhrob a období pronájmu.

 

c) pro hrobku 8 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

 

   Cena celkem 2 480,- Kč za hrobku a období pronájmu. 

 

 Trvalý pobyt na místě ohlašovny

Informace pro občany, kteří mají pobyt na místě ohlašovny zde.

Kontejner na textil a obuv

K hasičské zbrojnici v obci byl umístěn kontejner na sběr oděvu, obuvi a textilu. Hlavním cílem je ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu.

 

Do kontejneru patří: Veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.

 

Do kontejneru nepatří: Mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek.


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |