Domů    Napsat mail    Mapa stránek

 Vládní opatření od 1.3.2021 - pohyb lidí a shromaŽďování

Zákaz opouštět území okresu, na jehož území má člověk trvalý pobyt nebo bydliště. Výjimkou je zásadní důvod, například cesta do zaměstnání, k lékaři nebo k zajištění péče o děti či zvířata, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, účast na pohřbu apod. Dodržování omezení pohybu bude namátkově kontrolovat policie, včetně cest vlaky či autobusy. Hlavní město Praha je jediný okres.
 
Lidé mohou pobývat i na vlastní chatě či chalupě, ale musí tam zůstat nepřetržitě po celé tři týdny,              v objektu mohou být spolu jen členové jedné domácnosti.
 
Pro cesty do práce mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty. Nákupy budou možné pouze v příslušném okresu, a to v nezbytném počtu lidí.
Povoleny jsou cesty do přírody a sportování, ale jen na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště, nikoli celého okresu. Spolu mohou být jen členové jedné domácnosti. Praha a další členěná města jsou vždy jednou obcí, pohyb mezi městskými částmi není omezen.
 
Návštěvy příbuzných nejsou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče.
 
Zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin s výjimkou cest do zaměstnání, výkonu povolání, neodkladných cest (kvůli ochraně života, zdraví, majetku), venčení psů do 500 metrů od místa bydliště a cest zpět domů.
 
V době od 5 do 21 hodin jsou povolené pouze cesty do zaměstnání, na nákup zboží nebo za službami, k lékaři, k zajištění péče o děti či zvířata, do přírody nebo za sportem venku jen v rámci obce.
 
Lidé musí omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti.
 
Lidé mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše ve dvou s výjimkou členů domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků při poskytování vzdělávání. Lidé musí zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
 

Nouzový stav - formuláře ke stažení

Vzhledem k vydaní mimořádných krizových opatření a nutností dokládání prohlášení  při cestách mimo okres, jsou v odkazech k dispozici ke stažení vzory formulářů.

Čestné prohlášení k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Doklad podle bodu III. usnesení vlády č.216 ze dne 26.2.2021 (uvedení důvodu opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště mimo práci)

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce.

 

 Prodej kuřic

Firma Svoboda - Lučice bude prodávat v sobotu 6. března 2021 v 8:50 hod u prodejny potravin v Novém Plese nosné kuřice

stáří kuřic 18. týdnů, barva červená a černá

Cena 170 Kč/ks

Doporučujeme objednat na tel. 569 489 358 nebo emailem svoboda.lucice@seznam.cz

 prodej kuřic       

 

Drůbežárna Mírovka Svoboda§Havel nabízí chovné kuřice ve stáří 21. týdnů, cena 205 Kč/ks

Ve středu 10.3.2021 v 9:20 hod u obecního úřadu

Druh: ISA BROWN - hnědé, MORAVIA BSL - černé, DEKALB WHITE - bílé

Objednávky na tel. 777 989 978       email: drubezarna.mirovka@seznam.cz        www.drubezarnamirovka.cz

 

Vynesené slepice                                                           

Prodej vynesených a ročních slepic 2021 - dovoz zdarma na Vaši adresu:

Slepice z halového chovu: klasické vynesené slepice,  stáří max 75. týdnů

                                                 roční slepice ve snášce, stáří max 50. týdnů

Cena od 75 kč/ks dle množství

Tel. 704 048 209     email: vynesene-slepice@email.cz       www.vynesene-slepice.cz

 Nový Babybox v nemocnici v Náchodě

Zastupitelstvo obce se rozhodlo přispět částkou 3000 Kč na výměnu původního babyboxu v Oblastní nemocnici v Náchodě. Náchodská bedýnka byla služebně nejstarším původním babyboxem. Nový babybox je zhotovený z antikorového plechu, dvířka se otvírají automaticky a po vložení děťátka se automaticky zavřou, vnitřní prostor je klimatizován. Slavnostní otevření se uskuteční 4. února 2021 ve 12:00 hod.

Od začátku fungování babyboxy zachránily už 217 dětí. 

www.babybox.cz/

 Poplatky ze psů 2021

Poplatky ze psů na rok 2021 se platí ze psů starších 3. měsíců ve výši 100 Kč (za každého dalšího psa 120 Kč)

Poplatky lze zaplatit na Obecním úřadě v Novém Plese, nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet obce Nový Ples číslo 13226551/0100,  jako variabilní číslo uvádějte číslo popisné a do zprávy pro příjemce pes 2021 + jméno plátce.

 Výsledky Tříkrálové sbírky

Očkování proti koronaviru pro občany starší 80. let

 V pátek 15. ledna by se měl i pro obyvatele Královéhradeckého kraje starší 80 let spustit centrální registrační systém na očkování proti covid-19. Po registraci si lidé podle dalších pokynů zarezervují termín a následně se budou moci nechat očkovat na jednom ze sedmi stávajících zřízených očkovacích míst regionu. V kraji od konce prosince očkuje hradecká fakultní nemocnice, ke které se začátkem ledna po dodávce vakcíny přidaly krajské oblastní nemocnice a soukromá nemocnice ve Vrchlabí.

 

Naším cílem je bezodkladně aplikovat všechny vakcíny, které do kraje přijdou. V prvním čtvrtletí roku máme od státu přislíbeno zhruba 62 tisíc dávek – v lednu 14 tisíc, v únoru 18 tisíc a v březnu 30 tisíc dávek vakcíny. V současné době probíhá očkování zdravotníků, rizikových pacientů v nemocnicích a také klientů a personálu v domovech pro seniory. V souladu s očkovací strategií ČR předpokládáme, že i v našem kraji začneme očkovat osoby starší 80 let, které se zaregistrují a následně se podle pokynů objednají v rezervačním systému. Očkovat se budou moci nechat na jednom ze sedmi stávajících zřízených očkovacích míst v nemocnicích v Hradci Králové, Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem, Rychnově nad Kněžnou a také ve Vrchlabí,“ sdělil hejtman Martin Červíček.

 

Od 15. ledna by registrační systém měl umožnit registrovat se na očkování osobám starším 80 let. Předpokládá se, že se lidé mladší 80 let a ostatní skupiny budou moci zaregistrovat od 1. února.

 

Vedle stránek ministerstva zdravotnictví lidé budou postupně nacházet informace o očkování také na webové adrese koronavirus.kr-kralovehradecky.cz. Po spuštění centrálního registračního systému zde bude i uveden odkaz na registraci. Lidé získají informace či pomoc s registrací na centrální informační lince ke koronaviru 1221.

 

Předpokládáme, že na začátku druhého čtvrtletí by mělo začít očkování i další veřejnosti v návaznosti na spuštění registračního systému. Máme přislíbeno, že každý měsíc dostaneme dodávku zhruba 100 tisíc dávek vakcíny. Do této fáze by se měla zapojit už i velká očkovací centra, která plánujeme zřídit pravděpodobně v každém okrese. Předpokládáme, že nám v jejich provozu pomohou zdravotníci nejenom z našich nemocnic. O konkrétních místech, podmínkách a o spuštění budeme veřejnost včas informovat,“ doplnil hejtman.

 

Vedle očkovacích míst v nemocnicích zahájil provoz také mobilní očkovací tým Fakultní nemocnice Hradec Králové a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, který začal očkovat klienty a zaměstnance v Domově důchodců U Biřičky v Hradci Králové. Od příštího týdne začnou mobilní týmy očkovat i v dalších domovech pro seniory v regionu ve spolupráci s krajskými nemocnicemi.

 

Svoz odpadů v roce 2021

Omezení sociálních kontaktů

 Koronavirus důležité informace a odkazy

Ministerstvo zdravotnictví spouští nové webové stránky ke koronaviru, odkaz zde:

 

 

 

 Užitečné rady týkající se nákazy koronavirem

 

 Sociální služby

Vážení spoluobčané,

Sociální služby představují významnou oporu pro občany v nepříznivých situacích, kteří si sami nemohou z různých důvodů pomoci, ať již z důvodu stáří, zdravotních komplikací, nebo krizové životní situace. Zastupitelstvo obce se usneslo na veřejném zasedání v prosinci 2019 podpořit financování terénních sociálních služeb v naší obci, a to formou spoluúčastí na nákladech při zajištění sociálních služeb našim občanům. Terénní sociální služby bude pro občany Nového Plesu zajišťovat Pečovatelská služba z Jaroměře a Obecný zájem z.ú. ze Smiřic. Občan má tedy možnost výběru rozsahu poskytovaných služeb a také to, jakou pečovatelskou službu si zvolí. Tyto služby jsou poskytovány lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby. Služby jsou poskytovány za úhradu dle platného ceníku a mohou se u jednotlivých pečovatelských služeb mírně lišit. Proto doporučujeme si tyto ceny před objednáním ověřit přímo u pečovatelské služby. Finanční spoluúčast obce bude ve výši 140 Kč/hod (Obecný Zájem z.ú.) a 150 Kč/hod (Pečovatelská služba Jaroměř). Pro více informací se lze obrátit přímo na vybranou pečovatelskou službu, nebo na obecní úřad během úředních hodin (každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod).

 

Pevně věříme, že těmito kroky zabezpečíme dostupnost sociálních služeb ke zkvalitnění života všem potřebným v naší obci.

Zastupitelé obce Nový Ples

www.psjaromer.cz

www.pssmirice.cz

Parkování na chodnících - chodník není parkoviště

 

Žádáme občany, aby neparkovali své automobily na chodnících. Chodníky byly zbudovány za účelem, aby sloužily chodcům a nikoliv, aby na nich parkovala auta. Tato situace často stěžuje užívání chodníku ze strany chodců, osob tlačící kočárek, popř. osob pohybujících se na invalidním vozíku. Parkováním na chodníku dochází k porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích a majitel vozidla se vystavuje postihu. Chtěli bychom tedy apelovat na všechny řidiče, kteří v naší obci žijí, nebo tudy jen projíždí, aby se nad svým jednáním zamysleli a byli alespoň trochu ohleduplní a svá vozidla parkovali na místech k tomu určených nebo na svých pozemcích a ne na chodnících.

 

 Svozový kalendář 2021 - plasty

Pytlový svoz plastů 2021
29.1. 21.5. 10.9. 31.12.
26.2. 18.6. 8.10.  
26.3. 16.7. 5.11.  
23.4. 13.8. 3.12.  

 

Sběr použitého kuchyňského oleje

Na sběrném místě za požární zbrojnicí je nově umístěna nádoba na sběr použitých kuchyňských olejů. Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET nádoby a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou zajišťuje firma Černohlávek oil.

 

Jak správně třídit odpad

 Občanská poradna v Jaroměři

Sběr bioodpadu

Sběrné místo bioodpadu se nachází za čalounictvím, kde je umístěn kontejner na bioodpad. Kontejner bude zpřístupněn každé pondělí od 17:00 do 19:00 hod.

Co je to bioodpad? Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad.

Mezi bioodpad patří:

Kompostovatelný odpad z údržby zeleně (posečená tráva a listí, dřevní štěpka z větví stromů, odpady ze záhonů, drobné větve do tloušťky 0,5 cm a délky 20 cm, drcené větve, kůra, hobliny a piliny, hlína z květináčů).

Mezi biodpad nepatří:

Objemný rostlinný odpad (pařezy, kmeny, velké větve a ostnaté keře), odpad ze zametání, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, zbytky jídel a další biologicky nerozložitelné odpady.

 

 Trvalý pobyt na místě ohlašovny

Informace pro občany, kteří mají pobyt na místě ohlašovny zde.

Kontejner na textil a obuv

K hasičské zbrojnici v obci byl umístěn kontejner na sběr oděvu, obuvi a textilu. Hlavním cílem je ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu.

 

Do kontejneru patří: Veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.

 

Do kontejneru nepatří: Mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek.


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |