Domů    Napsat mail    Mapa stránek
    NAVIGACE:  obec Nový Ples > Územní plán

Nový územní plán - návrh

Územní plán Obce Nový Ples obecně stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, vymezí zastavěné území, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby a stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Návrh nového územního plánu obce Nový Ples

 

 

Územní plán změna č.2 (účinnost od 16.8.2016)

Hlavní výkres k nahlédnutí zde:

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí SEA k nahlédnutí zde:

Širší vztahy k nahlédnutí zde:

Textová část k nahlédnutí zde:

 

 

Územní plán změna č.1 (účinnost od 1.9.2003)

Mapa k nahlédnutí zde:

Textová část k nahlédnutí zde:

 

Územní plán (účinnost od 18.1. 2001)

Textová část k nahlédnutí zde:

 Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |