Domů    Napsat mail    Mapa stránek
Další informace naleznete v těchto podmenu:

Územní plán 2012

Územní plán Obce Nový Ples obecně stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, vymezí zastavěné území, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby a stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Návrh zadání ke stažení zde:

Výkres záměrů na využití území k nahlédnutí  zde:

Výkres problémů a hodnot území k nahlédnutí zde:

 

Územní plán změna č.1 (platnost od 1.9.2003)

Mapa k nahlédnutí zde:

Textová část k nahlédnutí zde:

 

Územní plán ( platnost od 18.1. 2001)

Textová část k nahlédnutí zde:

 Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |