Domů    Napsat mail    Mapa stránek
    NAVIGACE:  obec Nový Ples > Územní plán

Nový územní plán 

Územní plán Obce Nový Ples obecně stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, vymezí zastavěné území, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby a stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Veřejné projednání návrhu územního plánu Nový Ples proběhne dne 14.12.2021 na Městském úřadu v Jaroměři v malé zasedací místnosti, 2. patro, dveře č. 212

Návrh územního plánu Nový Ples bude vystaven k nahlédnutí od 8.11.2021 do 14.12.2021 na Obecním úřadě v Novém Plese nebo na Městském úřadě v Jaroměři, odboru výstavby, kanceláři územního plánování, během úředních hodin.

Veřejná vyhláška

 

 

 

Územní plán změna č.2 (účinnost od 16.8.2016)

Hlavní výkres k nahlédnutí zde:

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí SEA k nahlédnutí zde:

Širší vztahy k nahlédnutí zde:

Textová část k nahlédnutí zde:

 

 

Územní plán změna č.1 (účinnost od 1.9.2003)

Mapa k nahlédnutí zde:

Textová část k nahlédnutí zde:

 

Územní plán (účinnost od 18.1. 2001)

Textová část k nahlédnutí zde:

 Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |