Domů    Napsat mail    Mapa stránek
    NAVIGACE:  obec Nový Ples > Hřbitov

 Poplatky za hrobová místa na místním hřbitově

 

Cena za  nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:

 a) pro jednohrob 3 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 930,- Kč za jednohrob a období pronájmu (10. let)

 

b) pro dvojhrob 6 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 1 860,- Kč za dvojhrob a období pronájmu (10. let)

 

c) pro hrobku, trojhrob  8 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

 

   Cena celkem 2 480,- Kč za hrobku a období pronájmu (10. let)

 

Ceny za pronájem hrobového místa a služeb s tím spojených byly schváleny zastupitelstvem obce dne 22.9.2017

 

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb, v § 25 stanoví, že hrobové místo
lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a
služeb s tím souvisejících. Smlouva musí mít písemnou formu a
poplatek za nájem hrobového místa na základě této smlouvy musí být
řádně uhrazen.

 

 

Informace o zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu 

K hrobovým místům na seznamu došlo k zániku užívacího práva. Na předmětných hrobových místech jsou umístěna hrobová zařízení, jejichž vlastníci nejsou provozovateli pohřebiště známi, nebo mu není známa jejich adresa. V důsledku zániku dosavadního užívacího práva k hrobovým místům vznikla vlastníkům hrobových zařízení povinnost veškeré hrobové zařízení umístěné na předmětných hrobových místech na své náklady odstranit, neboť pro užívání hrobových míst neexistuje právní důvod. Do dnešního dne vlastníci hrobových zařízení tuto povinnost nesplnili.

Provozovatel pohřebiště současně v souladu s ustanovením § 20 písm. g) zákona č. 256/2001Sb., v platném znění upozorňuje vlastníky hrobových zařízení i jejich právní nástupce, že pokud se k hrobovému zařízení nepřihlásí do jednoho roku od zveřejnění této výzvy, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.

V případě získání informací se obraťte na obecní úřad v Novém Plese, Tel. 724 180 090

Seznam předmětných hrobových míst:


C2 - Františka Hrdinová...........odkaz na foto zde:

B20 - Rodina Vyšanských......... odkaz na foto zde:

 

 

 

Datum zveřejnění: 22.4.2020

 

Řád veřejného pohřebiště obce Nový Ples

Řád veřejného pohřebiště obce Nový Ples k nahlédnutí v odkazu zde:

Formulář na souhlas s uložením lidských ostatků na místním hřbitově.

    

Památník padlým vojínům ve světové válce 1914-1918

 

 

 

 


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |