Domů    Napsat mail    Mapa stránek

 Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR 2018

Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v odkazu zde:

 Výsledky voleb do zastupitelstva obce a senátu parlamentu ČR

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Nový Ples a Senátu Parlamentu ČR ze dne 5. - 6. 10. 2018 v odkazu zde:

Vyvěšeno: 7.10.2018

 

 Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu 

Nabídka pozemků k pronájmu ke stažení zde.

Informace pro zájemce ke stažení zde.

Žádost o užívání ke stažení zde.

Vyvěšeno: 1.10.2018

Sejmuto: 

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 21.9.2018

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Nový Ples podle § 15 odst. 1. zákona č. 247/1995 Sb, o volbách do Parlamentu ČR a podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí,  zveřejňuje o místě a době konání voleb do Zastupitelstva obce Nový Ples a Senátu Parlamentu ČR.

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

V pátek 5. října 2018 od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 6. října 2018          od 8:00 hod do 14:00 hod

 

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

V pátek 12. října 2018 od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 13. října 2018      od 8:00 hod do 14:00 hod

 

V obci Nový Ples je vytvořen 1 volební okrsek s volební místností v budově Obecního úřadu Nový Ples.

Pro volby do zastupitelstev obcí a první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR budou hlasovací lístky každému voliči dodány nejpozději 3. dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb obdrží volič hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič hlasovací lístky pouze ve volební místnosti.

 

Vyvěšeno dne 19.9.2018

Sejmuto dne

Ukončení období mimořádných klimatických podmínek

Rozhodnutí hejtmana Královehradeckého kraje o ukončení mimořádných klimatických podmínek v odkazu zde:

Vyvěšeno dne: 10.9.2018

 Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o vyjímkách z nočního klidu

 K nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 3.9.2018

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu

a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad.

Upřesnění pozemku k pronámu ke stažení zde.

Žádost ke stažení zde.

Informace pro zájemce ke stažení zde.

Vyvěšeno: 13.8.2018

Sejmuto:

 

 

 Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů v odkazu zde:

Vyvěšeno: 4.7.2018

Sejmuto:

Pověřenec na ochranu osobních údajů

více v odkazu zde:

Vyvěšeno: 4.7.2018

Sejmuto:

Výzva uživatelům hrobových míst na místním hřbitově

Výzva uživatelům hrobových míst

k podpisu smlouvy

 

Obec Nový Ples, jako správce místního hřbitova v Novém Plese vyzývá všechny nájemce hrobových míst, aby se dostavili nejpozději do 30.6.2018  k osobní návštěvě na Obecní úřad v Novém Plese k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa a k zaplacení příslušného poplatku.

 

Pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena a uhrazen příslušný poplatek za nájem hrobového místa, dosavadní právo k užívání hrobového místa zanikne.

 

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb, v § 25 stanoví, že hrobové místo lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících. Smlouva musí mít písemnou formu a poplatek za nájem hrobového místa na základě této smlouvy musí být řádně uhrazen.

 

Cena za pronájem hrobového místa byla schválena Zastupitelstvem obce na zasedání dne 22.9.2017

 

Úřední hodiny Obecního úřadu: Pondělí 17:00 – 19:30

 

 

 Vyvěšeno: 7. 5. 2018                                    Miroslav Novák

                                                                      Starosta

 

 

 Poplatky a nové smlouvy za pronájem hrobového místa 2018

Od ledna 2018 jsou uzavírány nové smlouvy za nájem hrobového místa.        K uzavření nové smlouvy se dostavte osobně na Obecní úřad v Novém Plese během úředních hodin každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod. Nové smlouvy jsou uzavírány na dobu 10. let   (do 31.12.2027)

Cena za  nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:

 a) pro jednohrob 3 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 930,- Kč za jednohrob a období pronájmu.

 

b) pro dvojhrob 6 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 1 860,- Kč za dvojhrob a období pronájmu.

 

c) pro hrobku 8 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

 

   Cena celkem 2 480,- Kč za hrobku a období pronájmu. 

 

Ceník za hrobová místa byl schválen Zastupitelsvem obce Nový Ples dne 22.9.2017 pod číslem usnesení 4/17/2017

 

Vyvěšeno: 8.1.2018

Sejmuto:


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |