Domů    Napsat mail    Mapa stránek

Veřejná vyhláška

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 - duben 2021)

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 10. 5. 2021

Sejmuto: 26. 5. 2021

Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné MěVak

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce MěVak Jaroměř

Ke stažení zde:

Vyvěšeno: 29.4.2021

Sejmuto: 29.5.2021

 Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2020

Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce obec Nový Ples.

Ke stažení zde:

Vyvěšeno: 28.4.2021

Sejmuto: 28.5.2021

 Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Veřejná vyhláška ke stažení zde

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021 ke stažení zde

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021 ke stažení zde

Vyvěšeno dne: 26. 4. 2021

Sejmuto dne: 26. 5. 2021

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 6. 4. 2021

Sejmuto: 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 

ke stažení zde

Vyvěšeno: 3. 8. 2020

Sejmuto: 31. 12. 2022

Informace o zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu a výzva k vyklizení hrobového místa včetně uren

K hrobovým místům na seznamu došlo k zániku užívacího práva. Na předmětných hrobových místech jsou umístěna hrobová zařízení, jejichž vlastníci nejsou provozovateli pohřebiště známi, nebo mu není známa jejich adresa. V důsledku zániku dosavadního užívacího práva k hrobovým místům vznikla vlastníkům hrobových zařízení povinnost veškeré hrobové zařízení umístěné na předmětných hrobových místech na své náklady odstranit, neboť pro užívání hrobových míst neexistuje právní důvod. Do dnešního dne vlastníci hrobových zařízení tuto povinnost nesplnili.

Provozovatel pohřebiště současně v souladu s ustanovením § 20 písm. g) zákona č. 256/2001Sb., v platném znění upozorňuje vlastníky hrobových zařízení i jejich právní nástupce, že pokud se k hrobovému zařízení nepřihlásí do jednoho roku od zveřejnění této výzvy, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.

V případě získání informací se obraťte na obecní úřad v Novém Plese, Tel. 724 180 090

Seznam předmětných hrobových míst:

B5 - Hájková Marie......odkaz na foto zde:

C2 - Františka Hrdinová...........odkaz na foto zde:

B20 - Rodina Vyšanských......... odkaz na foto zde:

 

Vyvěšeno dne: 22.4.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 6.4.2020

Sejmuto: 31.12.2022

Dotace 19POV11

Výstavba chodníku na p.č. 141/4 a 141/1 v k.ú. Nový Ples byla realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Logo Královéhradeckého kraje 

 

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství č.j. 63920/2019-MZE-16212

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 9. 12. 2019

Sejmuto: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

ke stažení zde

Vyvěšeno: 8.4.2019

K sejmutí: 31.12. 2022

 


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |