Domů    Napsat mail    Mapa stránek

 Záměr pronájmu nebytových prostor

Obec Nový Ples zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor za účelem zřízení a provozování klubu, který bude svým členům poskytovat služby v rozsahu rychlého občerstvení v objektu na p.č. 14/5 v obci Nový Ples.

Podrobné znění záměru v odkazu zde:

Vyvěšeno dne: 9.10.2019

Sejmuto dne: 23.10.2019

 Výzva na projektovou dokumentaci chodník na parcele č.275

Výzva na poptávkové řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách "Projektová dokumentace chodník na parcele č.275".  Úplné znění v odkazu zde:

Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uvedeny na profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-novy-ples

 

Vyvěšeno dne: 6.10.2019

Sejmuto dne: 15.11.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka  na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat v úterý 8.10.2019 v 18,00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

Hlavní body programu jsou:

    1.     Zahájení zasedání

2.     Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3.     Projednání a schválení záměru pronájmu nebytových prostor – klubovna u tenisových kurtů

4.     Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o dílo „Chodník na parcele č.141/4 v k.ú. Nový Ples“

5.     Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – knn p.č. 227 pro rodinný dům

6.     Rozpočtové opatření č.5/2019

7. Schválení návrhu ceny díla na zhotovení projektové dokumentace prodloužení vodovodu směrem k Rasoškám

8.     Diskuze, různé

 

Vyvěšeno: 30.9.2019

Sejmuto:

 

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 

Vyhláška ke stažení zde.

Vyvěšeno: 3.9.2019

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: stavba "Rekonstrukce žst. Jaroměř" - objízdné trasy

Vyhláška ke stažení zde.

Mapa ke stažení zde

Vyvěšeno: 15.8.2019

 Obecně závazná vyhláška o výjimkách z nočního klidu

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o výjimkách z nočního klidu k nahlednutí zde:

 

Vyvěšeno dne 30.7.2019

Oznámení DSOJ o povinně zveřejňovaných dokumentech

v odkazu zde:

Vyvěšeno dne 16.7.2019

 Veřejná vyhláška - přechodná úprava pro výstavbu chodníku p.č. 141/4 v k.ú. Nový Ples

ke stažení zde

Mapa ke stažení zde.

Vyvěšeno: 17.6.2019

Veřejná vyhláška o doručení návrhu 

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 27.5.2019

Sejmuto:

 

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

ke stažení zde

Vyvěšeno: 8.4.2019

K sejmutí: 31.12. 2022

 

 DSO Jaroměřsko - schválené rozpočty 2019

Schválený rozpočet DSOJ pro rok 2019 k nahlédnutí zde:

Střednědobý výhled pro rok 2020 - 2021 k nahlédnutí zde:

Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech k nahlédnutí zde:

 

Vyvěšeno 19.12.2018

Sejmuto 31.12.2019

 Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů v odkazu zde:

Vyvěšeno: 4.7.2018

Sejmuto:

Pověřenec na ochranu osobních údajů

více v odkazu zde:

Vyvěšeno: 4.7.2018

Sejmuto:

Výzva uživatelům hrobových míst na místním hřbitově

Výzva uživatelům hrobových míst

k podpisu smlouvy

 

Obec Nový Ples, jako správce místního hřbitova v Novém Plese vyzývá všechny nájemce hrobových míst, aby se dostavili nejpozději do 30.6.2018  k osobní návštěvě na Obecní úřad v Novém Plese k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa a k zaplacení příslušného poplatku.

 

Pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena a uhrazen příslušný poplatek za nájem hrobového místa, dosavadní právo k užívání hrobového místa zanikne.

 

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb, v § 25 stanoví, že hrobové místo lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících. Smlouva musí mít písemnou formu a poplatek za nájem hrobového místa na základě této smlouvy musí být řádně uhrazen.

 

Cena za pronájem hrobového místa byla schválena Zastupitelstvem obce na zasedání dne 22.9.2017

 

Úřední hodiny Obecního úřadu: Pondělí 17:00 – 19:30

 

 

 Vyvěšeno: 7. 5. 2018                                    Miroslav Novák

                                                                      Starosta

 

 

 Poplatky a nové smlouvy za pronájem hrobového místa 2018

Od ledna 2018 jsou uzavírány nové smlouvy za nájem hrobového místa.        K uzavření nové smlouvy se dostavte osobně na Obecní úřad v Novém Plese během úředních hodin každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod. Nové smlouvy jsou uzavírány na dobu 10. let   (do 31.12.2027)

Cena za  nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:

 a) pro jednohrob 3 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 930,- Kč za jednohrob a období pronájmu.

 

b) pro dvojhrob 6 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 1 860,- Kč za dvojhrob a období pronájmu.

 

c) pro hrobku 8 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

 

   Cena celkem 2 480,- Kč za hrobku a období pronájmu. 

 

Ceník za hrobová místa byl schválen Zastupitelsvem obce Nový Ples dne 22.9.2017 pod číslem usnesení 4/17/2017

 

Vyvěšeno: 8.1.2018

Sejmuto:


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |