Domů    Napsat mail    Mapa stránek

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství č.j. 63920/2019-MZE-16212

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 9. 12. 2019

Sejmuto: 31. 12. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat ve středu 11.12.2019 v 18:00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

 

 Hlavní body programu jsou:

   1.     Zahájení zasedání

2.     Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3.     Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – knn pro p.č.336/3

4.     Projednání a schválení dodatku č.1 smlouvy o zpětném odběru použitého rostlinného oleje s Černohlávek oil

5.     Projednání a schválení dodatku smlouvy o poskytování služeb GDPR

6.     Rozpočtové opatření č.7/2019

7.     Dodatek č.6 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

8.     Výběrové řízení na projektovou dokumentaci chodníku na p.č. 275 – výsledek

9.     Inventarizace majetku obce

10.  Dotace z rozpočtu obce na rok 2020

11.  Pečovatelská služba smlouva, příspěvky

12.  Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020

13.  Projednání a schválení smlouvy o sdružení prostředků a zřízení společné jednotky požární ochrany

14.  Pracovník údržby a úklidu v roce 2020

15. Různé, diskuze

 

 Vyvěšeno dne: 4.12. 2019                                                         Martin Slezák - starosta

 Sejmuto dne:

 

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Rozhodnutí v odkazu zde:

Vyvěšeno: 3.12.2019

Sejmuto:

DSOJ Návrh rozočtu, očekávané plnění a střednědobý výhled

Návrh rozpočtu DSOJ na rok 2020 k nahlédnutí zde:

Očekávané plnění rozpočtu 2019 k nahlédnutí zde:

Střednědobý výhled DSOJ pro rok 2021-2022 k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 7.11.2019

Sejmuto:

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 

Vyhláška ke stažení zde.

Vyvěšeno: 3.9.2019

 

 Obecně závazná vyhláška o výjimkách z nočního klidu

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o výjimkách z nočního klidu k nahlednutí zde:

 

Vyvěšeno dne 30.7.2019

Oznámení DSOJ o povinně zveřejňovaných dokumentech

v odkazu zde:

Vyvěšeno dne 16.7.2019

Veřejná vyhláška o doručení návrhu 

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 27.5.2019

Sejmuto:

 

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

ke stažení zde

Vyvěšeno: 8.4.2019

K sejmutí: 31.12. 2022

 

 DSO Jaroměřsko - schválené rozpočty 2019

Schválený rozpočet DSOJ pro rok 2019 k nahlédnutí zde:

Střednědobý výhled pro rok 2020 - 2021 k nahlédnutí zde:

Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech k nahlédnutí zde:

 

Vyvěšeno 19.12.2018

Sejmuto 31.12.2019

 Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů v odkazu zde:

Vyvěšeno: 4.7.2018

Sejmuto:

Pověřenec na ochranu osobních údajů

více v odkazu zde:

Vyvěšeno: 4.7.2018

Sejmuto:

Výzva uživatelům hrobových míst na místním hřbitově

Výzva uživatelům hrobových míst

k podpisu smlouvy

 

Obec Nový Ples, jako správce místního hřbitova v Novém Plese vyzývá všechny nájemce hrobových míst, aby se dostavili nejpozději do 30.6.2018  k osobní návštěvě na Obecní úřad v Novém Plese k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa a k zaplacení příslušného poplatku.

 

Pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena a uhrazen příslušný poplatek za nájem hrobového místa, dosavadní právo k užívání hrobového místa zanikne.

 

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb, v § 25 stanoví, že hrobové místo lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících. Smlouva musí mít písemnou formu a poplatek za nájem hrobového místa na základě této smlouvy musí být řádně uhrazen.

 

Cena za pronájem hrobového místa byla schválena Zastupitelstvem obce na zasedání dne 22.9.2017

 

Úřední hodiny Obecního úřadu: Pondělí 17:00 – 19:30

 

 

 Vyvěšeno: 7. 5. 2018                                    Miroslav Novák

                                                                      Starosta

 

 

 Poplatky a nové smlouvy za pronájem hrobového místa 2018

Od ledna 2018 jsou uzavírány nové smlouvy za nájem hrobového místa.        K uzavření nové smlouvy se dostavte osobně na Obecní úřad v Novém Plese během úředních hodin každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod. Nové smlouvy jsou uzavírány na dobu 10. let   (do 31.12.2027)

Cena za  nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:

 a) pro jednohrob 3 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 930,- Kč za jednohrob a období pronájmu.

 

b) pro dvojhrob 6 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 1 860,- Kč za dvojhrob a období pronájmu.

 

c) pro hrobku 8 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

 

   Cena celkem 2 480,- Kč za hrobku a období pronájmu. 

 

Ceník za hrobová místa byl schválen Zastupitelsvem obce Nový Ples dne 22.9.2017 pod číslem usnesení 4/17/2017

 

Vyvěšeno: 8.1.2018

Sejmuto:


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |