Domů    Napsat mail    Mapa stránek

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021

 Vyvěšeno: 26.8.2021

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

 

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat ve středu 1.9.2021 v 18:00 hodin v klubovně u tenisových kurtů

 

Hlavní body programu jsou:

1.     Zahájení zasedání

2.     Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3.     Dodatek ke smlouvě o umístění a provozování kontejneru s TextilEco a.s.

4.     Darovací smlouva – pečovatelská služba Jaroměř

5.     Projektová dokumentace na rekonstrukce ulice na p.č. 271/1

6.     Rozpočtové opatření č.2/2021

7.     Výměna oken na budově č.p.4 – nový obecní úřad

8.     Plán financování obnovy vodohospodářského majetku

9.     Smlouva na výměnu oken a dveří kulturní sál, knihovna

10. Různé, diskuze

 

Vyvěšeno: 25.8.2021

Sejmuto: 2.8.2021                                                                    Martin Slezák - starosta

 

 

 

 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021 V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů zastupitelstev krajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje starosta obce počet a sídlo volebních okrsků na území obce Nový Ples.

Počet volebních okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku: zasedací místnost obecního úřadu Nový Ples č.p. 28

 

                                                                                          Martin Slezák - starosta

Vyvěšeno: 19.8.2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

Stanovení minimálního počtu členů

Vyvěšeno: 8.8.2021

 Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie Jaroměř

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie Jaroměř uzavřená mezi Městem Jaroměř a Obcí Nový Ples.

 

Vyvěšeno: 24.6.2021

 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

ke stažení zde

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe ke stažení zde

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry ke stažení zde

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje ke stažení zde

Vyvěšeno: 31. 5. 2021

Sejmuto: 18. 6. 2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 6. 4. 2021

Sejmuto: 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 

ke stažení zde

Vyvěšeno: 3. 8. 2020

Sejmuto: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 6.4.2020

Sejmuto: 31.12.2022

Dotace 19POV11

Výstavba chodníku na p.č. 141/4 a 141/1 v k.ú. Nový Ples byla realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Logo Královéhradeckého kraje 

 

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství č.j. 63920/2019-MZE-16212

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 9. 12. 2019

Sejmuto: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

ke stažení zde

Vyvěšeno: 8.4.2019

K sejmutí: 31.12. 2022

 


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |