Domů    Napsat mail    Mapa stránek

 Pozvánka na 109. zasedání valné hromady DSOJ

109. zasedání Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

Místo: Rychnovek, KD-TESKO
Termín: úterý 30.června 2020 od 10:00 hodin

Program Valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Závěrečný účet DSO za rok 2019
  3. Dodatek č. 5 ke smlouvě č.09031291
  4. Dohoda o provozování
  5. Výpověď z členství v DSO
  6. Různé
  7. Závěr

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka,  Šestajovic a města Jaroměře.

Josef Horáček
předseda DSO Jaroměřsko

Vyvěšeno: 18.6.2020

Sejmuto:

Řád veřejného pohřebiště obce Nový Ples

Řád veřejného pohřebiště obce Nový Ples v odkazu zde:

Vyvěšeno: 8.6.2020

 

Rozhodnutí povolení kácení dřevin

Rozhodntutí povolení kácení dřevin Tomášek v příloze zde:

Vyvěšeno: 8.6.2020

Informace o zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu a výzva k vyklizení hrobového místa včetně uren

K hrobovým místům na seznamu došlo k zániku užívacího práva. Na předmětných hrobových místech jsou umístěna hrobová zařízení, jejichž vlastníci nejsou provozovateli pohřebiště známi, nebo mu není známa jejich adresa. V důsledku zániku dosavadního užívacího práva k hrobovým místům vznikla vlastníkům hrobových zařízení povinnost veškeré hrobové zařízení umístěné na předmětných hrobových místech na své náklady odstranit, neboť pro užívání hrobových míst neexistuje právní důvod. Do dnešního dne vlastníci hrobových zařízení tuto povinnost nesplnili.

Provozovatel pohřebiště současně v souladu s ustanovením § 20 písm. g) zákona č. 256/2001Sb., v platném znění upozorňuje vlastníky hrobových zařízení i jejich právní nástupce, že pokud se k hrobovému zařízení nepřihlásí do jednoho roku od zveřejnění této výzvy, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.

V případě získání informací se obraťte na obecní úřad v Novém Plese, Tel. 724 180 090

Seznam předmětných hrobových míst:

B5 - Hájková Marie......odkaz na foto zde:

C2 - Františka Hrdinová...........odkaz na foto zde:

B20 - Rodina Vyšanských......... odkaz na foto zde:

 

Vyvěšeno dne: 22.4.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 6.4.2020

Sejmuto: 31.12.2022

Coronavirus informace

Na žádost Krajského úřadu Královehradeckého kraje a Krajské hygienické stanice zveřejňujeme informace a doporučení týkající se coronaviru.

Algoritmus pro posuzování situace k nahlédnutí zde:

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno dne 26.2.2020

Dotace 19POV11

Výstavba chodníku na p.č. 141/4 a 141/1 v k.ú. Nový Ples byla realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Logo Královéhradeckého kraje

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2020

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku ze psů, k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno dne: 3.2.2020

Sejmuto dne:

 Kalkulace stočného 2020

Cena stočného se na základě výpočtu všech položek pro vodné a stočné v roce 2020 stanovuje na částku 58,24 Kč/m3 včetně DPH.

Cena byla schválena zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 22.1.2020. Kalkulace k nahlédnutí zde:

 

Vyvěšeno: 23.1.2020

Oznámení DSOJ o povinně zveřejňovaných dokumentech

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce DSO Jaroměřsko  www.dsojaromersko.estranky.cz (sekce úřední deska).

 

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na adrese: 5.května 148 ,Jaroměř-Josefov 551 02, v kanceláři DSO

 

 

Schválený závěrečný účet DSO Jaroměřsko za rok 2018

104. VH DSO Jaroměřsko  schválila závěrečný účet DSO Jaroměřsko  za rok 2018 dne 10.5.2019

Zveřejněno: 14.5.2019

 

 

Rozpočtová opatření DSO Jaroměřsko v roce 2019

108. VH DSO Jaroměřsko schválila Rozpočtové opatření č. 4/2019 dne 20.12.2019

Zveřejněno: 9.1.2020

 

 

Schválený rozpočet na rok 2020

108. VH DSO Jaroměřsko  schválila Rozpočet na rok 2020 dne 20.12.2019

Zveřejněno: 9.1.2020

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2021

108. VH DSO Jaroměřsko schválila  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2022 dne 20.12.2019

Zveřejněno: 9.1.2020

 

Vyvěšeno: 13.1.2020

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství č.j. 63920/2019-MZE-16212

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 9. 12. 2019

Sejmuto: 31. 12. 2022

DSOJ Návrh rozočtu, očekávané plnění a střednědobý výhled

Návrh rozpočtu DSOJ na rok 2020 k nahlédnutí zde:

Očekávané plnění rozpočtu 2019 k nahlédnutí zde:

Střednědobý výhled DSOJ pro rok 2021-2022 k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 7.11.2019

Sejmuto:

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 

Vyhláška ke stažení zde.

Vyvěšeno: 3.9.2019

 

 Obecně závazná vyhláška o výjimkách z nočního klidu

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o výjimkách z nočního klidu k nahlednutí zde:

 

Vyvěšeno dne 30.7.2019

Oznámení DSOJ o povinně zveřejňovaných dokumentech

v odkazu zde:

Vyvěšeno dne 16.7.2019

Veřejná vyhláška o doručení návrhu 

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 27.5.2019

Sejmuto:

 

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

ke stažení zde

Vyvěšeno: 8.4.2019

K sejmutí: 31.12. 2022

 

 Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů v odkazu zde:

Vyvěšeno: 4.7.2018

Sejmuto:

Pověřenec na ochranu osobních údajů

více v odkazu zde:

Vyvěšeno: 4.7.2018

Sejmuto:


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |