Domů    Napsat mail    Mapa stránek

 Usnesení vlády ze dne 26.2.2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 197 o přijetí krizového opatření.

Kalkulace stočného na rok 2021

Kalkulace stočného v obci Nový Ples pro rok 2021

Vyvěšeno: 28.1.2021

Výzva pro majitele motorového vozidla

Výzva pro majitele motorového vozidla.

Vyvěšeno: 28.12.2020

Sejmuto:

Usnesení vlády o změně krizových opatření ze dne 23.12.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření ze dne 23.12. 2020

Zveřejněno  24.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 

ke stažení zde

Vyvěšeno: 3. 8. 2020

Sejmuto: 31. 12. 2022

Informace o zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu a výzva k vyklizení hrobového místa včetně uren

K hrobovým místům na seznamu došlo k zániku užívacího práva. Na předmětných hrobových místech jsou umístěna hrobová zařízení, jejichž vlastníci nejsou provozovateli pohřebiště známi, nebo mu není známa jejich adresa. V důsledku zániku dosavadního užívacího práva k hrobovým místům vznikla vlastníkům hrobových zařízení povinnost veškeré hrobové zařízení umístěné na předmětných hrobových místech na své náklady odstranit, neboť pro užívání hrobových míst neexistuje právní důvod. Do dnešního dne vlastníci hrobových zařízení tuto povinnost nesplnili.

Provozovatel pohřebiště současně v souladu s ustanovením § 20 písm. g) zákona č. 256/2001Sb., v platném znění upozorňuje vlastníky hrobových zařízení i jejich právní nástupce, že pokud se k hrobovému zařízení nepřihlásí do jednoho roku od zveřejnění této výzvy, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.

V případě získání informací se obraťte na obecní úřad v Novém Plese, Tel. 724 180 090

Seznam předmětných hrobových míst:

B5 - Hájková Marie......odkaz na foto zde:

C2 - Františka Hrdinová...........odkaz na foto zde:

B20 - Rodina Vyšanských......... odkaz na foto zde:

 

Vyvěšeno dne: 22.4.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 6.4.2020

Sejmuto: 31.12.2022

Dotace 19POV11

Výstavba chodníku na p.č. 141/4 a 141/1 v k.ú. Nový Ples byla realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Logo Královéhradeckého kraje 

 

Oznámení DSOJ o povinně zveřejňovaných dokumentech

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce DSO Jaroměřsko  www.dsojaromersko.estranky.cz (sekce úřední deska).

 

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na adrese: 5.května 148 ,Jaroměř-Josefov 551 02, v kanceláři DSO

 

 

Schválený závěrečný účet DSO Jaroměřsko za rok 2018

104. VH DSO Jaroměřsko  schválila závěrečný účet DSO Jaroměřsko  za rok 2018 dne 10.5.2019

Zveřejněno: 14.5.2019

 

 

Rozpočtová opatření DSO Jaroměřsko v roce 2019

108. VH DSO Jaroměřsko schválila Rozpočtové opatření č. 4/2019 dne 20.12.2019

Zveřejněno: 9.1.2020

 

 

Schválený rozpočet na rok 2020

108. VH DSO Jaroměřsko  schválila Rozpočet na rok 2020 dne 20.12.2019

Zveřejněno: 9.1.2020

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2021

108. VH DSO Jaroměřsko schválila  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2022 dne 20.12.2019

Zveřejněno: 9.1.2020

 

Vyvěšeno: 13.1.2020

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství č.j. 63920/2019-MZE-16212

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 9. 12. 2019

Sejmuto: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

ke stažení zde

Vyvěšeno: 8.4.2019

K sejmutí: 31.12. 2022

 


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |