Domů    Napsat mail    Mapa stránek

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev v obci Nový Ples

Výsledky voleb v obci Nový Ples.

Zdroj: www.volby.cz

Informace o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Starosta obce Nový Ples v návaznosti na plnění úkolů vyplývajících z §27 zákona č.130/2000 Sb. , o volbách do zastupitelstvech krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:

     V pátek 2. října od 14:00 hodin do 22:00 hodin

     V sobotu 3. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin

     

2. Místem konání voleb je zasedací místnost Obecního úřadu v Novém Plese na č.p. 28 

3. Voliči bude hlasování umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky

4. Každému voliči budou 3 dny před dnem konání voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb bude možné obdržet lístky i ve volební místnosti.

 

Vyvěšeno: 15.9.2020                                                                  Martin Slezák - starosta

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

V souladu s ustanovením §17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstvech krajů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, jmenuje starosta obce Nový Ples jako zapisovatele okrskové volební komise paní Alenu Fišerovou.

V Novém Plese dne 22.8.2020                                                Martin Slezák - starosta

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

Na základě § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpi(dále jen „zákon“)

oznamuji, že v obci Nový Ples je vytvořen 1 volební okrsek se sídlem v budově Obecního úřadu Nový Ples, č.p. 28

                                                                                             Martin Slezák - Starosta

Zveřejněno dne: 17.8.2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Nový Ples pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

Starosta obce Nový Ples na základě § 15 písm. odst. 1c) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon“) stanovuje pro volby do zastupitelstev krajů, které se budou konat  ve dnech 2. a 3. října 2020 v obci Nový Ples

 

minimální počet členů okrskové volební komise na 6. členů

 

V Novém Plese 3.8.2020                                                   Martin Slezák - starosta

 


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |