Domů    Napsat mail    Mapa stránek
    NAVIGACE:  obec Nový Ples > Volby > Volby 2012

Výsledky voleb do senátu parlamentu čr 2012

1. kolo senátních voleb se uskuteční 12. - 13. října, v pátek od 14. do 22. hodin a v sobotu od 8. do 14. hodin.

2. kolo senátních voleb se uskuteční 19. a 20. října, v pátek od 14. do 22. hodin a v sobotu od 8. do 14. hodin. Volební lístky budou k dispozici přímo ve volební místnosti. Kanidáti do druhého kola jsou Soňa Marková (KSČM) a Lubomír Franc (ČSSD).

Výsledky hlasování 1. a  2. kola v obci Nový Ples: www.volby.cz/pls/senat/se2111

Výsledky hlasování 1. a  2. kola v obvodu Náchod: www.volby.cz/pls/senat/se2111

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 12. - 13.10. 2012

Výsledky hlasování v obci Nový Ples:www.volby.cz/pls/kz2012/kz311

Výsledky hlasování Královehradecký kraj:volby.cz/pls/kz2012/kz21

Vydávání voličských průkazů

Novela zákona o volbách do zastupitelstev krajů umožňuje poprvé při letošních volbách do krajských zastupitelstev požádat příslušný obecní úřad o vydání voličského průkazu i pro tento typ voleb.

Na základě novely zákona o volbách do zastupitelstev krajů mohou voliči, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, zažádat o vydání voličského průkazu. Žádost může být podána v listinné podobě, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a osobně. Na vydaný voličský průkaz může volič volit ve kterémkoliv volebním okrsku, který spadá do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.
Obdobně tomu je i v případě senátních voleb s tím rozdílem, že na voličský průkaz se může volit ve kterémkoliv volebním okrsku, který spadá do volebního obvodu č. 47 - Náchod, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16.00 hod. dne 10. 10. 2012) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16.00 hod. dne 5. 10. 2012) obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Ověření podpisu voliče v souvislosti s žádostí o vydání voličského průkazu nebo s případným pořizováním plné moci k převzetí voličského průkazu je osvobozeno od povinnosti hradit správní poplatek.

Další informace ke stažení - zde.

Další informace k možnosti hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu ČR na voličský průkaz ke stažení - zde.

Informace o místě a době konání voleb

pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. října 2012

Starosta obce Nový Ples na základě § 17 zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a § 15 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu ČR a změně některých zákonů oznamuje dobu a místo konání voleb na území obce Nový Ples:

volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 12. října 2012 od 14:00 hod do 22:00 hod

a

v sobotu 13. října 2012 od 8:00 hod do 14:00 hod.

Volební místnost: zasedací místnost obecního úřadu Nový Ples.

V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto volby uskuteční

v pátek 19. října 2012 od 14:00 hod do 22:00 hod

a

v sobotu 20. října 2012 od 8:00 hod do 14:00 hod.

ve stejné volební místnosti.

Volební lístky pro druhé kolo volič obdrží ve volební místnosti ve dnech voleb.

Adresa: Nový Ples 28

Vyvěšeno: 27.9.2012

Miroslav Novák

starosta

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Starosta obce Nový Ples na základě ustanovení § 15, písm. e) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění, a ustanovení § 14c, písm. e) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění, jmenuje  zapisovatele okrskové volební komise pro konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. října 2012.

Okrsek č. 1

Zapisovatelka: Mgr. Jaroslava Šimková

Vyvěšeno: 31.8.2012

Miroslav Novák

starosta

Další informace a odkazy:

odkaz na volební server ČSÚ

volby do zastupitelstev krajů 2012 - zde.

volby do Senátu Parlamentu ČR 2012 - zde.

 

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. října 2012

Starosta obce Nový Ples na základě § 15, písmena f) zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a § 14c, písmena f) zákona 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu ČR a změně některých zákonů oznamuje počet a sídlo volebních okrsků na území obce Nový Ples:

Počet volebních okrsků: 1

Okrsek č. 1            

Volební místnost: zasedací místnost obecního úřadu Nový Ples

Adresa: Nový Ples 28

V Novém Plese dne 20.8.2012

Miroslav Novák

starosta

Volby do Zastupitelstva Královehradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. - 13. října 2012

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise:

Dle § 15 písm. c)  zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstvech krajů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v Novém Plese na čtyři členy.

Dne 13.8. 2012

 Miroslav Novák - starosta


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |