Domů    Napsat mail    Mapa stránek

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Nový Ples

Výsledky hlasování v odkazu zde: volby.cz/pls/ep2019/ep1311

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta Obce Nový Ples podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech:

Pátek 24.5.2019 od 14:00 hod do 22:00 hod

Sobota 25.5.2019 od 8:00 hod do 14:00 hod

2. Místo konání voleb je zasedací místnost Obecního úřadu v Novém Plese č.p. 28

3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky), popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Každému voliči budou nejpozději 3 dny před dnem konání voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

V Novém Plese dne 9.5.2019

 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Na základě zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č.62/2003 Sb., o volbách do evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, (dále jen "vyhláška").

Na základě výše jmenovaného zákona a vyhlášky (§18 odst. 7 zákona) jmenuji zapisovatele okrskové volební komise paní Alenu Fišerovou.

Starosta: Martin Slezák

Vyvěšeno dne: 13.4.2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a informace o počtu a sídle okrsků pro volby do evropského parlamentu

Starosta obce Nový Ples dle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.5. a 25.5.2019

Sedmičlennou okrskovou volební komisi

Počet volebních okrsků 1

Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Nový Ples, Nový Ples č.p. 28, 551 01 Jaroměř

Starosta: Martin Slezák

Vyvěšeno dne: 25.3.2019

 

Datum konání voleb do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se konají na území České Republiky v pátek 24. května od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 25. května od 8:00 hod do 14:00 hod.

 

 

 


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |